Feeds:
Posts
Comments

Pengenalan

Ethno (etno) adalah akar kata dari Greek bermaksud “kumpulan”; ia disebut ethnic (etnik) sebagai katanama yang merujuk kepada kaum atau ras. Apabila dicantumkan menjadi etnologi ia bermaksud pengajian etnik.

Di dalam disiplin ilmu antropologi (pengajian kemanusiaan), salah satu pendekatan penyelidikan yang sering digunakan ialah “etnografi” yang membawa maksud kajian yang dijalankan dengan cara mencatat maklumat di dalam satu komuniti; maklumat mengenai perbuatan, tingkah laku, budaya, aktiviti harian dan rasional disebalik semua yang dilihat berlaku dalam komuniti itu. Pengkaji akan tinggal bersama di dalam komuniti dan membuat catatan (atau tulisan dari akar kata grafi).

Apabila disebut “ethnological” ia adalah katasifat yang perlu digabungkan dengan kata nama. ia membawa makna “logik” atau rasional dalam kumpulan atau etnik. Apabila digabungkan dengan katanama, misalnya ethnological science, ethnological mathematic, ethnological wisdom, ethnological ideas, ia membawa makna sesuatu bidang atau perkara itu bersandarkan kepada kumpulan itu atau komuniti lokal.

Maka apabila disebut ethnological science, dan dipendekkan menjadi “ethno” ia perlu disambung dengan sengkang kerana ia tidak berdiri sendiri. Science adalah perkataan yang berasal dari Latin yang bermakna “ilmu”.

Apbila kita menggunakan perkataan ethnological science, dipendekkan menjadi ethno-science, bermaksud ilmu etno, ilmu dalam komuniti lokal, atau local knowledge atau local wisdom atau indigenous knowledge atau dalam bahasa hari ini disebut “ilmu kearifan tempatan”.

Seterusnya kita cuba mengaitkan etno-sains dan perubatan. Secara semantik, sains perubatan yang berasaskan etno itu disebut etno-sains perubatan, kerana bukan perubatan itu yang etno, tetapi ilmu itu yang etno. Misalnya sains perubatan dikaitkan dengan “sains” yang ada kaitan dengan ujian makmal dan ujian klinikal, tetapi etno-sains tidak menjalakan ujian makmal dan ujian klinikal.

Walaupun perkataan “perubatan” itu sama, tetapi epistemologi sains perubatan dan etno-sains perubatan itu tidak sama konsepnya. Konsep sains perubatan membawa konotasi merawat, mengubat, dan memberi khidmat memulihkan pesakit. Manakala konsep etno-sains perubatan ialah menjaga kesihatan, mencegah penyakit dan merawat penyakit. Apa rasional perbezaan ini?

Rasionalnya ialah semua komuniti etnik dalam dunia sudah pun mempunyai sistem perubatan masing-masing ribuan tahun sebelum diperkenalkan “sains perubatan” termasuk khidmat hospital dan klinik kepada masyarakat moden. Dahulu, setiap komuniti etnik memiliki korpus ilmu kebijaksanaan atau kearifan (knowledge and wisdom) tempatan misalnya bagaimana menjaga kesihatan, bagiamana mengamal diet makanan, bagaimana mencegah pelbagai penyakit, bagaimana merawat luka, bagaimana menyambut kelahiran anak, bagaimana merawat demam, dan pelbagai lagi. Setiap komuniti ada “doktor’ atau “tabib” sendiri yang dikenali sebagai bomoh, pawang, tok mudim, dan bidan. Ilmu etnik ini bersifat pemerhatian tentang alam, dipelajari dari alam persekitaran dan interaksi dengan haiwan dan alam. Pendekatan ‘trial-and-error” berlaku sebagaimana satu hipotesis diuji dari masa kesemasa sehingga hasil ujian menjadi satu ilmu yang berkumpul secara akumulatif. Konsep perubatan etnik ini bukan sahaja berfokus kepada merawat, tetapi menjaga kesihatan dan mencegah penyakit terlebih dahulu. Mencegah itu lebih baik dari merawat. Manakala konsep “sains perubatan” yang dijelmakan di hospital dan klinik ialah merawat atau mengubati penyakit.

Etno-sains dieja dengan bantuan sengkang (-) kerana sains itu bersandarkan korpus ilmu etnik. Ia tidak dieja dengan “etnosains” kerana ia tidak kekal etno semata-mata. Ia perlukan sains (ilmu) yang menjadi aset dan harta intelek kepada sesuatu komuniti. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, ilmu perubatan bersandarkan etnik ini boleh berubah dengan adanya penemuan baru dalam oleh anggota komuniti etnik bagi menangani penyakit sedia ada atau penyakit baru yang muncul. Maka dengan itu ia dieja etno-sains yang mana semantik bahasanya yang lebih sesuai dan lebih tepat.

Di negara India, terdapat korpus etno-sains perubatan mereka yang dikenali sebagai ayurveda (sember flora dan fauna), manakala di China korpus etno-sains perubatan mereka disebut sebagai sensei atau ginseng (sember flora dan fauna). Di Jerman, etno-sains perubatannya disebut sebagai homeopathy. Di negara ini atau rantau ini, perubatan Melayu atau perubatan tradisional Melayu, tetapi ungkapan ini tidak tepat kerana ia bukan bersifat etnik tetapi berbau rasis. Kita perlu memahami bahawa rantau ini memiliki penduduk dari pelbagi etnik tetapi diletakkan di bawah rumpun Melayu. Ciri-ciri etnik di rantau ini mempunyai warna kulit sawo matang, tingginya sekitar 160-170 cm, mempunyai banyak persamaan dalam bahasa, makanan, adab, adat dalam budaya serta agama. Ptomely menggelar rantau ini sebagai Golden Chersonese atau Semanjung Emas, manakala Afred Wallace menyebut rantau ini sebagai Malay Archipelago.

Rantau ini adalah kawasan maritim di mana terdapat pertemuan antara beberapa laut, yang menjadi laluan kapal. Laun Adaman, Selat Melaka, Laut China Selatan, Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Rantaiu ini pernah dikenali sejak awal abad ke 2 apabila kawasan utara Semenanjung di Sg Batu Lembah Bujang menjadi tumpuan sebagai pusat peleburan besi dan mutu besi terbaik dalam dunia. Di zaman itu, penduduk dari pelusuk dunia telah meredah Lautan Hindi dan Laut Adaman hingga berlabuh di Kuala Sg Merbok Kedah Tua. Di sebelah selatan pula apabila Melaka mula dikenali di abad ke 13, penduduk dunia mula berdagang ke Melaka dan belayar dari timur ke barat melalui Selat Melaka, di selatan Laut Adaman, untuk pergi ke negara China. Oleh kerana interaksi manusia dari pelbagi pelusuk dunia ini sudah pasti ilmu tentang kesihatan dan perubatan dikongsikan dan digabungkan menjadi korpus perubatan Alam Melayu. Ia tidak bermakna ilmu itu dari bangsa Melayu sahaja tetapi ia didominasi oleh penduduk induk di rantau ini iaitu bangsa Melayu (Malay nation, not Malay race). Maka lebih tepat kita gunakan ungkapan etno-sains perubatan Alam Melayu dan bukan etno-sains perubatan Melayu untuk mengesahkan keberadaannya (ontologi) setelah kita memahami konsep asasnya (epistemologi) perubatan etnik.

Pengubatan Islam adalah etno-sains

Amalan pengubatan Islam di Malaysia adalah termasuk dalam kategori etno-sains perubatan Alam Melayu.

Ini adalah kerana pertama: kaedah pengubatannya “diMelayukan” dengan penggunaan sumber alami (flora dan fauna) yang tidak ada di negara Timur Tengah (bukan dari sumber Tibb Nabawi) dan kedua: amalan ruqyah yang direka serta disusun dan diamalkan oleh para ulamak Melayu tempatan tidak sama dengan ruqyah dalam kitab Tibb Nabawi. Ruqyah ciptaan ulamak tempatan itu ialah kearifan tempatan atau ilmu etno perubatan orang Melayu. Etno-sains adalah dari perkataan etno- dari perkataan Greek bermaksud kumpulan tempatan, manakala perkataan sains dari Latin bermaksud iilmu. Jadi etno-sains ialah ilmu kearifan orang tempatan.

Apabila pengubatan Islam di Malaysia “diMelayukan”, apakah ia layak dipanggil “pengubatan Islam”?

Apakah pengubatan Melayu bukan pengubatan Islam? Jadi apa guna definisi Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menyatakan orang Melayu ialah mereka yang berugama ISLAM, bertutur bahasa Melayu, dan mengamalkan adat resam hidup orang Melayu?

Perawat yang mendakwa ia amalkan pengubatan Islam terperangkap dengan dakwaan mereka kononnya mereka perawat islam sedangkan pendekatan mereka hanya “merawat” dan tidak holistik, tidak syumul.

Dalam perspektif Islam, kesihatan manusia meliputi penjagaan kesihatan, pencegahan penyakit dan perawatan penyakit. Jika pengubatan Islam hanya fokus kepada perawatan sakit dan penyakit, maka ia bukan patuh syraiah, ia tidak lengkap, ia tidak holistik. Malah ia menyempitkan bidang pengubatan Islam hanya kepada perawatan penyakit dan pesakit.

Dalam penjagaan kesihatan, ada hukum halal, haram makruh dan sunat apabila kita makan dan minum. Makanan yang haram akan bawa kepada penyakit fizikal dan jiwa.

Dalam adab makan minum Islam, ada panduan cara makan dan jumlah makanan yang boleh dimakan. Pelanggaran hukum dan adab makan minum ini dileakkan agar dapat mencegah penyakit dalam badan.

Selain dari hukum dan adab makan minum, terdapat amalan spiritual yang dikembarkan dengan amalan fizikal. Jika ia dtinggalkan maka ia boleh kepada penyakit kerana makan minumnya tidak diberkati Allah.

Oleh itu konsep “pengubatan Islam” yang didakwa oleh perawat Islam adalah lari dari konsep Islam yang syumul.

Dalam dakwaan perawat Islam bahawa amalan mereka kononnya “perubatan Islam” atau “pengubatan Islam” dengan bacaan ruqyah dari Tibb Nabawi juga tidak tepat. Ini adalah kerana ulamak tempatan telah menokok tambah amalan bacaan Quran, doa, dan zikir2 yang tidak diamalkan oleh perawat Islam dari negara umat Islam yang lain seperti di Timur Tengah dan Indo-Pakistan. Maka apa yang diamalkan oleh perawat Islam dalam rangka “pengubatan Islam” di Malaysia ini tidak universal, sebaliknya bersandarkan kepada kearifan tempatan yang diperkenalkan oleh ulamak tempatan. Ia “diMelayukan”.

Amalan menggunakan flora seperti bunga raya, kunyit hitam, halia, dan misai kucing tidak ada dalam amalan Tibb Nabawi. Amalan menggunakan fauna seperti lebah (bukan madu) dan lintah dalam “pengubatan Islam” tidak ada dalam kitab Tibb Nabawi. Amalan membaca solawat tafrijiah, membaca solawat ciptaan ulamak tempatan, membaca wirid dengan bilangan tertentu yang disarankan oleh ulamak tempatan, dan mentakwilkan ayat2 Quran pilihan lain dari yang ada dalam kitab Tibb Nabawi dalam merawat penyakit dan pesakit, dan ia tidak diamalkan oleh perawat Islam yang lain dari negara umat Islam yang lain. Maka kaedah ini semua lebih layak dikategorikan sebagai etno-sains perubatan Alam Melayu dari pengubatan Islam semata2.

Ini belum dibahaskan kaedah rawatan ke atas pesakit yang tekena gangguan makhluk halus termasuk santau, histeria, kerasukan, sihir, kemurungan, dan seumpamanya, dirawat cara kombinasi kearifan tempatan Melayu dan Islam, maka ia bukan “pengubatan Islam” semata2 tetapi lebih tepat dengan ilmu kearifan orang tempatan (etno-sains perubatan) yang melibatkan local knowledge, local wisidom, dan indigineous knowledge.

Apakah perbuatan menyeluk tangan dalam mulut buaya yang diikat dan dingangakan mulut buaya itu satu amalan dalam melatih perawat pengubatan dan perubatan Islam? Sudah tentu ia disandarkan kepada kearifan tempatan oleh ulamak tempatan kerana ia melibatkan melibatkan local knowledge, local wisidom, dan indigineous knowledge. Ia bukan khurafat, ia ada rasionalnya yang tersendiri. Yang jahil akan memusuhi perkara yang dia jahil mengenaimya. Kalau dia mahu belajar kearifan tidak mengapa. Kalau dia tak mahu, biarkanlah dia dalam kejahilannya.

bersambung…..

Etno-sains perubatan Alam Melayu menekankan 3 perkara iaitu:

1. Penjagaan kesihatan

2. Pencegahan penyakit

3. Perawatan pentakit

Orang Nusantara sudah ada amalan pemakanan dan cara makan yang boleh memenuhi keperluan penjagaan kesihatan dan pencegahan penyakit. Orang Nusantara lebih banyak makan sumber alami iaitu tumbuhan sayur, ulam, rempah, dan herba, yang banyak di hutan tropika ini. Dan orang Melayu Nusantara lebih banyak makan ikan dari makan daging kerana hasil laut terlalu banyak yang mengelilingi tanah dan air di Alam Melayu, tidak seperti mana negara Arab.

Tetapi hari ini orang Melayu, terutama generasi muda lebih banyak makan daging dari ikan. Malah lebih banyak makan daging merah (lembu, kambing) dari daging putih (ayam, burung). Semua kedai makanan segera seperti McD dan KFC lebih banyak sediakan menu daging dari ikan dan dikembarkan dengan air karbonat. Ayam dan lembu banyak kena suntik bahan kimia pula sekarang ini. Lebih parah, apabila makanan segera ini amat tidak seimbang.

Maka wujudlah penyakit akibat kolestrol yang membawa kepada penyakit jantung, tekanan darah, buah pinggang, kencing manis, hati, dan batu karang. Makanan tidak seimbang amat membahayakan kita untuk jangka panjang. Makanan segera juga menambahkan lagi penyakit kerana makananya penuh dengan bahan kimia, aditif, presevatif, dan bahan artificial. Maka kanser menjadi penyakit terkenal akibat terlalu banyak makan makanan yang banyak bahan kimia untuk jangka panjang.Apabila Islam datang ke Nusantara, ia memurnikan lagi amalan dan kaedah pemakanan orang Nusantara. Panduan dari Nabi Muhammad s.a.w. dalam bab makanan dan amalan pemakanan adalah untuk memulihara kesihatan dan mencgeah penyakit. Maka kalau kita ikuti panduan ini, kita dapat elakkan dari pelbagai penyakit. Mencegah itu lebih baik dari mengubat.

Presiden Pertubuhan Kebajikan Etno-Sains Petubatan Alam Melayu dan Komplementari Malaysia.

———-salinan dari sumber:etaksalai ———————

Semua penyakit itu bermula dari perut.

Kalau kita amal cara ni, boleh tinggal dah supplemen mengarut-mengarut tu, insyaAllah sihat !!

Makanan yang tidak boleh dicampur dalam satu hidangan:-

1. Susu dengan ikan

2. Cuka dengan susu

3. Buah-buahan dengan susu

4. Daun salad dengan ikan

5. Bawang putih dengan bawang merah

(jika dicampur boleh menyebabkan lumpuh, bawang besar jika dimakan selama 40 hari berturut-turut boleh menyebabkan bintik hitam di muka)

6. Daging segar dengan daging kering

7. Benda masam dengan benda berasid seperti cuka

8. Cuka dengan nasi

9. Buah delima dengan serunding

10. Telur dengan ikan.

**Semua ini jika diamalkan boleh menyebabkan penyakit Lumpuh dan stroke.

**Tidur seketika (10-15min) sebelum zohor boleh mengembalikan tenaga!!

Perkara yang perlu dielakkan untuk menjaga kesihatan tubuh badan.

1. Jangan mandi air suam selepas makan kenyang.(paling bahaya daripada cara pemakanan diatas)

2. Senaman sebelum makan.

3. Jangan senaman atau berjalan selepas makan tengahari (lebih kurang ?jam)

4. Jangan makan buah selepas makan.

5. Makan buah selepas makan akan mengambil masa 8 jam untuk menghadam makanan.

6. Makan buah sebelum makan (1/2 jam sebelum makan nasi)

7. Jangan tinggal makan malam walaupun sebiji kurma

8. Makan sedikit waktu malam (awet muda, sunnah nabi)

9. Selepas makan malam kena bergerak atau berjalan sekurang-kurangnya 100 langkah.

10. Jangan tidur selepas makan akan menyebabkan sembelit.

11. Meninggalkan makan malam akan mempercepatkan tua sebelum tua.

**kalau tak makan malam, enzim akan memproses lemak dalam perut dan lemak akan menjadi bertambah lemak atau kolestrol bertambah..

Tertarik dengan kenyataan Rasulullah SAW dalam buku Khal Tamar Plus, Rasululah memberi amaran bahawa “perut adalah punca penyakit”. Jadi salah satu ikhtiarnya adalah melalui amalan Khal. Namun, nampaknya saya juga tertarik dengan amalan pemakanan Rasulullah. Bagi orang Islam, Nabi SAW adalah contoh terbaik, setiap perbuatan Nabi SAW mempunyai sebab tersendiri, dilakukan atas jagaan ilmu Maha Mengetahui.

Setelah google banyak artikel/blog kesihatan, ini hasilnya untuk nota sendiri dan sebaran. Namun begitu, tiada rekod/citation sumber asal dicatatkan (jadi kesahihan tips ini masih boleh diragukan, wallahualam).

Rasullulah tak pernah sakit perut sepanjang hayatnya kerana pandai menjaga makanannya sehari-hari.

1. Jangan Makan/Minum

Susu bersama salah satu (atau semua) berikut; Daging, Ikan, Ayam, Cuka, Buah

Ikan bersama salah satu (atau semua) berikut; Daging, Telur, Daun salad

2. Cara Makan

Makan hanya cukup sekadar untuk menghilangkan lapar. Jika mahu makan lebih: sediakan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk cecair/air, 1/3 untuk udara/bernafas.

Tidak makan buah selepas hidangan berat (eg: nasi, gandum, roti). Hanya makan buah sebelum menjamah makanan lain. Buah segar merupakan makanan pra-cerna,boleh masuk terus dari perut ke usus. Jika dimakan bersama makanan lain (eg: buah bertemu makanan lain dalam perut), buah akan terperangkap, bercampur dalam perut, biasanya mengakibatkan fermentasi (proses menghasilkan tenaga tanpa oksigen) buah dan segala makanan dalam perut berlaku secara sendiri.

Tidur sejam setelah makan tengahari (sebelum waktu zohor)

Dilarang meninggalkan makan malam. Jika abaikan? Kekurangan nutrisi menambah risiko penuaan (dimakan usia/aging) dan peningkatan berganda kolesterol dalam badan.

Kitab-kitab perubatan Islam melarang makan bersama/mencampur makanan darat (ion positif) bersama makanan laut (ion negatif). Menurut kajian, ion+ dan ion- menghasilkan tindakan biokimia yang boleh memudaratkan usus manusia.

Makan menggunakan tangan kanan dan dijilat jari. Jari menghasilkan enzim 10 kali ganda lebih banyak berbanding air liur dalam membantu dalam proses pencernaan makanan.

Tunggu makanan dimasak sejuk sedikit sebelum dimakan. Tiada keberkatan dalam makanan yang dimakan panas-panas.

Mengambil sedikit/secubit garam sebelum makan. Garam (NaCl) terdiri dari Natrium (sodium) klorida (chloride). Klorida yang terdapat dalam garam merupakan klorida yang sama dirembeskan dalam perut (klorida dalam asid hidroklorik, yang penting untuk pencernaan makanan). Jadi, pengambilan garam sebelum makan membolehkan badan menghasilkan hidroklorik asid mencukupi bagi mencernakan makanan. Kebanyakan efek negatif garam seperti diwarwarkan dunia kini adalah berpunca dari lebihan natrium, bukan klorida.

3. Cara Minum

Tidak minum air segelas dalam satu nafas sahaja. Sebaliknya minum seteguk-seteguk selang seli bernafas sambil duduk.

Tidak minum ketika sedang menjamah makanan. Sila minum sebelum/selepas makan.

Jika lalat jatuh dalam air minuman. Selamkan 100% lalat tersebut ke dalam air. Kemudian buang lalat tersebut. Terdapat sel longitudinal (sel yis) hidup menumpang (parasit) dalam badan lalat dengan sebahagian mencelah di setiap tubula (rongga) respirasi (pernafasan) lalat. Jika lalat diselam, perubahan tekanan osmosis air akan menyebabkan sel ini pecah/meletup membebaskan antidot bagi melawan patogen dalam badan lalat.

3. Lain-lain Sunnah Amalan Pemakanan Sihat

Bersugi sebelum dan selepas makan. Malah Nabi SAW juga bersugi sebelum setiap kali menunaikan solat fardhu.

Makan makanan “whole foods” (makanan yang mengekalkan sebatian asal, bukan makanan proses). Makan makanan yang ada dalam musimnya. Tidak mencampur sejenis makanan bersama sejenis makanan lain sesuka hati. Kini hanya 25% penduduk dunia yang masih makan “whole foods”.

Tidak mencari kesalahan dalam hidangan. Jika suka, Nabi SAW akan makan. Jika tidak suka, Nabi SAW akan menolak dengan baik.

Tahukah Anda

Apa Yang Kita Tahu, Apa Yang Kita Tidak Tahu?

Kita tahu…

kita diajar dalam buku biologi, buku pemakanan bahawa kalau nak dapatkan vitamin B, kalau nak tambah darah dalam badan, kita kena makan hati haiwan atau hati ayam.

Kita tidak tahu…

sebenarnya Nabi tidak menggalakkan pemakanan organ dalaman. Sebenarnya makan hati ayam dapat melembabkan otak kita sebab hati merupakan organ di mana semua toksin akan dikumpulkan dan dineutralkan. maka, kepekatan toksin adalah tinggi di hati ayam.

makanlah kita toksin tersebut serta bengaplah otak kita umat Islam sebab percaya buku sains keluaran kafir ini.

Kita tahu…

kita diajar di dalam sains bahawa kopi tidak bagus untuk kesihatan.

Kita tidak tahu…

sebenarnya kopi adalah antara minuman kegemaran Nabi Muhamad s.a.w selain susu dan madu.

Cuba tengok Yahudi, mereka minum kopi, Starbuck. Malahan, Profesor di UK yang Yahudi semua ada segelas kopi di tangan mereka.

kita diajar melalui iklan TV bahawa makan McDonalds adalah bagus.

Kita tidak tahu…

sebenarnya McDonalds adalah makanan yang sangat tinggi MSG,

kolesterol dan paling banyak lemak tepu trans.

Kita tahu…

para kafir juga menggalakkan melalui iklan kita minum dan makan makanan yang langsung tidak berkhasiat,

contohnya coke dan maggi.

Kita tidak tahu…

Coke tu sangatlah beracun, ianya sangat tidak bagus untuk kesihatan. ini kerana ianya mengandungi paras gula tinggi, sifatnya yang berasid, pH dalam lingkungan 3.5, malahan ada racun tersembunyi.

Kita tahu…

mereka menguar-uarkan kebaikan minum soya.

sebab USA merupakan pengeluar soya terbesar,

Kita tidak tahu…

Sebenarnya soya dapat melemahkan kejantanan lelaki dan mengurangkan kesuburan lelaki dan perempuan. selain itu juga soya dapat meningkatkan risiko kanser payudara, kanser ovari, kanser prostat, serta melemahkan otak dan tulang sebab di dalam soya ada hormon estrogen yang sama dengan estrogen pada wanita. soya juga ada phytic acid yang membuatkan penyerapan kalsium, magnesium dan zink yang penting untuk badan kita terjejas.

sumber:etaksalai

Petikan tulisan oleh Nazib Hashim, Admin Bani Melayu Jawi FB 

21 oktober 2020

INI SERBA SEDIKIT SEJARAH BANGSA MELAYU. ~Wangian Yang Hilang Di Timur Jauh.BUKTI DNA INI TELAH MENGEJUTKAN SELURUH DUNIA……..Bangsa MALA’yu Deutro (atau Malai Muda), yang saat ini mendiami kepulauan Nusantara, juga mendapat sebutan Bani Jawi.Bani Jawi yang berasal dari kata Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu; Wi = Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan.

Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam, ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal ‘Al`Kamil fi Al`Tarikh’.Cacatan: MALA’yu Deutro adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern, untuk mengindentifikasikan Bani Jawi, dimana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata, ketika baru`baru ini, dari penelitian dan kajian Profesor Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), diperoleh data bahwa:Di dalam darah DNA MALAyu (Malay), terdapat 27% peratus Variant Mediterranaen: (merupakan DNA bangsa`bangsa EUROSemitik).Malay DNA: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/humu.9103/pdfVariant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam yang lain seperti: Terdapat pada bangsa Arab dan bani Israil. Kajian ini juga didukung oleh fakta fakta ilmiah.the lost fragrance in the promised land!‘But while he was still living, he gave Gifts to the sons of his wife (Keturah)’ (Genesis 25:6)Kajian dari penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti SainsMalaysia (USM): Dr Zafarina Zainuddin. Wednesday, March 3, 2010The Ultimate Guide for Hidden & Forbidden Knowledge.

Sehingga ke hari ini, para cendekiawan, pengkaji sejarah, pakar antropologi dan ahli geneologi masih berdebat dan mencari`cari dari manakah datangnya satu bangsa yang dipanggil MALAyu ini. R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies telah membuat kajian tentang asal usul bangsa MALAyu (Malay).Sarjana yang berasal dari Wien, Austria ini telah membuat kajian terhadap kapak tua (beliung batu). Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Hwang.Bentuk dan jenis kapak yang sama, beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern berkesimpulan, tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Malayu ini.Dalam pada itu, seorang professor di Amerika bernama Ralph Olssen telah membuat hipotesis baru. Pada mulanya Yahudi ZIONIS menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang`orang Manasseh ‘the lost tribe’. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif.Kemudian Prof. Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon (yang diselewengkan dari satu manuskrip kuno) dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau adalah, ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah: Orang-orang MALAyu di Semenanjung Tanah MALAyu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang MALAyu pun yang tahu mengenai salasilah keturunan Bani Israel mereka.

JEJAK Keturah!JEJAK telah hilang di sini. Dimana Kunci`kunci Rahsia? Tiada lagi Kunci Rahsia. Tiada lagi peti yang perlu dibuka. Kembali. Kembali kepada bonda. Keturah! begitulah namanya. Gadis misteri dari Timur. Semisteri namanya.Keturah adalah nama yang ganjil bagi budaya Yahudi Kuno, bagi puak`puak bani Israel malah dalam sejarah Akkadia`Babylon. Dari manakah datangnya gadis misteri ini? Siapakah Keturah?Mungkin jika bertanya pada gadis aneh yang berpaling tadi, kita mungkin akan tahu siapa moyangnya, Keturah yang misteri ini. Tapi si dia ada meninggalkan sesuatu. Jejak!!!terahsia ‘Selendang Wangi Warna Merah’Selendang wangi berwarna merah. Dan huruf Ibrani Kuno ‘mem’ juga adalah ‘mim’ dalam tulisan Arab. terahsia bangsa MALAyu (Malay).

Tapi . . . Siapakah Keturah??Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno, Keturah adalah isteri yang ke`3 Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam. Setelah kematian Sarah, Nabi Allah Ishak Alayhis Sallam telah merayu Ayahndanya Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (Kembayat Negara – Rujuk Syair Siti Zubaidah).Akhirnya Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam bersetuju dan berkahwin dengan Keturah dan telah dikurniakan 6 orang anak. Nama anak-anak Keturah adalah: Zimran, Jokshan, Medan, Midian: (yakni Madian atau Medea atau Media), Ishbak dan Shuah.Anak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa MALA`yu. MALAyu (Malay) diambil dari perkataan ‘MALA’ (nama bangsa asas Keturah).

Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di Tanah MALAyu: Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba (termasuk di dalamnya tulisan Aramaik Kuno dan Ibrani).Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi MALAyu. Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi MALAyu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam. Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan menemukan kota purba yang bernama Jawi.

Kitab Yahudi Kuno tentang Keturah!Riwayat Keturah IBU Orang MALAyu. Keturah bermaksud kemenyan dalam bahasa MALAyu. Lihat bahagian atas, sebelah kanan dalam khemah itu. Ada wanita dan anak-anaknya seramai 6 orang. Itulah Keturah dan anaknya.Keturah ini adalah isteri yang ke-3 Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam petikan kitab Yahudi Kuno tentang Keturah.Genesis 25:1-9

“Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. And she bare him Zimran, and Jokshan, Medan, Madian, Ishbak, Shuah. Joksan begat Sheba, Dedan. The son of Dedan were Asshurim, and Letushim, Leummim. And the sons of Madian; Ephah, Epher, Hanoch, Abidah, Eldaah. All these were children of Keturah. And braham gave all that he had unto Isaac. But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.And these are the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and 15 years. Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old ade, an old man, and full of years; and was gathered to his people. And his sons Isaac and Ismael buried him in the cave of Machpelah”Genesis 25:1-9“

Kemudian lagi Abraham mengambil isteri, dan namanya adalah Keturah. Dan dia melahirkan dia Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isybak Suah. Joksan memperanakkan Syeba Dedan. Anak Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan, orang Leum. Dan anak-anak Madian; Efa, Efer, Henokh, Abida, Eldaa.Semua ini adalah anak-anak Keturah. Dan Braham bahawa telah memberikan semua dia kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak para gundiknya, yang Ibrahim mempunyai, Ibrahim memberikan hadiah, dan menghantar mereka dari Ishak, anaknya, semasa dia lagi hidup, ke arah timur, kepada negara timur. Dan ini adalah hari-hari tahun hidup Abraham yang dia hidup, seratus enam puluh dan 15 tahun.

Kemudian Abraham memberi sehingga menghantuinya, dan wafat pada usia tua yang baik, seorang lelaki tua, dan penuh tahun; dan telah dihimpunkan kepada kaumnya. Dan Ishak anak-anaknya dan Ismael mengkebumikan dia dalam gua Makhpela. Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam hidup di masa Dinasty Hyksos berkuasa di Mesir Kuno (1730SM-1580SM).PENGEMBARAAN NABI IBRAHIM SELEPAS MENINGGALKAN SITI HAJAR DI MEKAH MAKA LAHIRLAH Bani Jawi/Tha MimUntuk renungan bersama :Dicatat bahawa kisah ini berlaku kira-kira 4,000 tahun lampau. Pada ketika itu tamadun yang sedang berlangsung ialah Tamadun Mesir Kuno (bermula sekitar 1,000 tahun sebelum itu), Tamadun Lembah Indus (bermula sekitar 500 tahun sebelum itu) dan Tamaddun Akkadia (bermula sekitar 300 tahun sebelum itu).

Semasa keluar berdakwah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS yang masih kecil di Makkah, Nabi Ibrahim Khalilullah meneruskan perjalanan hingga sampai ke satu tempat yang bernama Kembayat atau Kemboja (hari ini dikenali sebagai Kampuchea) dan berkahwin di sana. Di Kembayat, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Keturah atau Qatura dan mendapat enam orang anak. Menurut Ibnu Athir, Keturah isteri ketiga Ibrahim a.s. adalah ibu kepada Bani Jawi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri memang tahu kisah Ibrahim memerintahkan anak-anak Keturah agar berpindah ke Timur kerana ia termaktub dalam Taurat iaitu Genesis 25:6 (timur ini mungkin bermaksud ke Yunan dari kawasan Kemboja), tetapi Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani (menyatakan) tidak tahu dari bangsa apakah dan di manakah Keturah ini menetap. Apakah kebetulan atau sememangnya realiti Syair Siti Zubaidah dalam Hikayat Melayu dari Negeri Kembayat Negara adalah KEMBAYAT yang melahirkan KETURAH Isteri Ketiga Nabi Ibrahim?

Syair Siti Zubaidah Perang CinaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebasSyair Siti Zubaidah Perang Cina atau juga dikenal hanya Syair Siti Zubaidah adalah syair Melayu abad ke-19 yang ditulis oleh penulis yang tidak dikenal. Syair ini berkisah tentang seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki dan menaklukkan negeri Tiongkok untuk menyelamatkan suaminya. Beberapa orang berpendapat bahwa syair ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa dalam sejarah.Sultan Darman Syah dari Kembayat Negara dan istrinya memiliki seorang putra, yang mereka beri nama Zainal Abidin. Mereka membesarkannya agar menjadi seorang Muslim yang saleh, dan pada usia enam, Zainal Abidin yang dikirim pergi untuk belajar membaca Al-Quran dan mempelajari seni bela diri.

Di tempat lain di kerajaan itu, setelah sebuah kerusuhan di pasar menyebabkan dieksekusinya seorang pedagang Tiongkok, semua etnis Tionghoa mengungsi dari kerajaan itu dan kembali ke negeri Tiongkok. Permaisuri Tiongkok, marah pada perlakuan kerajaan tersebut pada rakyatnya, memerintahkan ketujuh putrinya untuk mempersiapkan perang terhadap Kembayat Negara.Setelah tamat pengajian Zainal Abidin berangkat pulang ke Kembayat Negara untuk menemukan wanita cantik yang di temui dalam mimpinya. Setelah tiba di sebuah pulau ia mendengar suara yang indah membaca Al-Quran. Mengikuti suara itu dia menemukan bahwa suara itu milik Siti Zubaidah, putri pemimpin agama pulau itu dan mantan raja. Dia tak berdaya melihat kecantikannya dan mereka berdua pun menikah. Dalam perjalanan mereka kembali ke Kembayat Negara Zainal Abidin membantu Raja Yaman mengusir serangan musuh, dan ia pun diberikan Putri Sajarah untuk dinikahi. Bersama dengan istri-istrinya, Zainal Abidin kembali ke Kembayat Negara.

Kemudian, ketika tentara Tiongkok menyerang Kembayat Negara, Zainal Abidin dan Sajarah ditangkap. Namun Siti Zubaidah yang sedang hamil mampu melarikan diri ke hutan. Melahirkan di hutan, dia kemudian meninggalkan anaknya dan meneruskan perjalanannya, anak tersebut kemudian diambil oleh kakak Siti Zubaidah. Siti Zubaidah bergabung dengan Putri Rukiah dari Yunan, yang diasingkan dari kerajaannya oleh penjajah. Keduanya berlatih seni bela diri, menyamar sebagai laki-laki, dan mampu merebut kembali Yunan. Sebagai imbalannya, Rukiah setuju untuk membantu Siti Zubaidah dalam perang melawan Tiongkok.PENERANGAN Menurut sejarawan sastra Melayu-Tionghoa Liaw Yock Fang, naskah paling awal Syair Siti Zubaidah berasal dari tahun 1840 (1256 Hijrah). Manuskrip yang bernomor MS 37083 tersebut disimpan di perpustakaan SOAS di London, Inggris.

Ada beberapa manuskrip yang masih bertahan. Namun, syair ini kala itu populer dalam bentuk cetak, terutama di Singapura, Bombay (sekarang Mumbay), dan Kairo.Bangsa Melayu adalah teras yang utuh bagi Bani Jawi yang berketurunan terus dari Nabi Ibrahim a.s.Kisah Bani Jawi ini terdapat di dalam Kitab Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir, Hal ini karena menurut penelitian Bangsa Jawi adalah keturunan Keturah, istri ketiga dari Nabi Ibrahim di daerah yang disebut Kembayat. (Demikian keterangan Ibnu Athir, dalam الكامل في التاريخ dan perhatikan lihat Kejadian 25:1-6)

KISAH NABI IBRAHIM DAN ANAK-ANAKNYA BERSAMA KETURAHBONDA KETURAH bersama anak-anaknya.Anak-anak nabi Ibrahim dari Siti Qanturah/Keturah(dialek Hebrew) datang kepada bapanya Ibrahim tadi dengan perasaan sedih dan berkata “Wahai bapa kami, tidak adakah dari kalangan kami seorang Rasul pun yang diutuskan? Kalau begitu darjat kedudukan kami jauh daripada darjat bapa kami, tidaklah seperti saudara-saudara kami dari nabi Ishak yang dijanjikan kemenangan ke atas mereka dengan diutuskan ramai rasul di kalangan mereka.”Nabi Ibrahim mendiamkan diri kerana Jibril masih tidak menurunkan wahyu mengenai anak-anaknya di kalangan anak-anak Qanturah yang digelar Jawi itu. Perasaan sedih dan rendah diri anak-anak Jawi itu berlarutan begitu lama oleh kerana semua berita dari suhuf Ibrahim banyak mengisahkan tentang Ishak, Yaakub dan anak cucu mereka yang memiliki mertabat Rasul Pilihan. Begitu juga mengenai Ismail yang akan lahir dari keturunannya seorang Nabi dan Rasul Pilihan Allah, penutup segala Nabi dan Rasul yang teragung dan bangsanya yang dimuliakan.Nabi Ibrahim sering berdoa demi mendengar pengaduan anak-anak Jawi-nya sambil diaminkan oleh mereka:“Ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami kurniakanlah dari isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa.”

Begitulah sayu doa nabi Ibrahim a.s. sehingga Jibril datang dan memberi perkhabaran: “Wahai Ibrahim, Khabarkan berita gembira ini kepada anak-anakmu dari Qanturah bahawa mereka memperolehi satu darjat di sisimu di dalam Firdaus dan perintahkan kepada mereka untuk pergi ke Timur dan sempurnakanlah agama Islam yang engkau sampaikan yang belum sempat menyempurnakannya. Mereka akan kembali di akhirat kelak cahaya mereka seperti cahaya anbiya dan rasul sedangkan mereka bukan anbiya atau pun rasul.”Perasaan gembira nabi Ibrahim jelas kelihatan dengan wajahnya yang bercahaya gilang gemilang dan memanggil semua anak-anaknya dari Siti Qanturah, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuah, anak-anak Jokshan; Sheba dan Dedan. Kata ibrahim:“Wahai anak-anakku, bergembiralah bahawa kamu semua akan memperolehi cahaya para anbiya dan para rasul dan pergilah kamu ke Timur. Aku telah meninggalkan satu kaum di sana semasa diperintahkan oleh Allah meninggalkan Hajar dan Ismail dan kemudian aku diperintahkan untuk kembali ke Plastine. Selama 9 tahun kaum itu aku seru kepada agama Allah dan belum sempat aku sempurnakannya, maka di atas bahu kamu ke serahkan tugasku ini.”

Apabila kembali Ke Mekah kerana diperintahkan oleh Allah baginda Nabi Ibrahim melihat anaknya sudah besar berumur 9 tahun dan di padang pasir yang tandus itu telah menjadi sebuah perkampungan orang-orang Jurhum dari Yaman seperti dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s. Terdapat juga air telaga dari kesan tumit kaki Nabi Ismail yang dinamakan telaga Zamzam.Kisah Bani Jawi tersebut jelas dikhabarkan di dalam Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir. Penyempurnaan agama Allah yang dipikul oleh Bani Jawi telah mengangkat mertabat mereka ke setinggi-tinggi mertabat Rasul di syurga Firdaus walau pun mereka bukan Rasul. Al-Qur’an surah Ali Imran 65-68 : “Wahai ahli-ahli kitab! mengapa kamu berani berbantah-bantahan tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu tidak berfikir?” “Now the sons of Keturah, Abraham’s wife:she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.” (Genesis 1:32)•

Amanah Wasiat Terahasia Nabi Ibrahim,Dengarkanlah ! saat detik-detik Nabi Ibrahim akan menutup mata terakhir! Beliau mengumpulkan anak2 Keturah ……………………..“Abraham took another wife, whose name was Keturah.She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.Jokshan was the father of Sheba and Dedan; the descendants of Dedan were the Asshurites, the Letushites and the Leummites.The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were descendants of Keturah.” (Genesis 25:1-4)

Nabi Ibrahim pun memanggil anak2nya dari Keturah, zimra, jukshan, madyan, ishbak, medan dan shuah pun mengelilingi ayahnda yg sudah sepuh. Mereka semua sudah melewati usia remaja dan tumbuh sbg anak2 yg kuat dan cerdas menuruni kehebatan bapak mereka serta sifat tenang siti keturah wanita misteri dari timur. Nabi Ibrahim berpesan kpd mereka suatu PESAN YG TERAMAT PENTING. kelihatan satu persatu air mata mengalir ke pipi pada wajah anak2nya.Nabi Ibrahim a.s. menjelang menunggu dijemput oleh malaikat maut, terkenang akan masa lalu yg telah ia lalui, dalam hati nb Ibrahim amat bersyukur kpd Allah swt karena memberikan anugrah yg berlimpah2 selepas kehamilan Sarah istri pertama yg sekian lama tidak melahirkan anak dan nyaris dianggap mandul (QS Hud :72). Disaat-saat ajal sudah dekat, Allah swt pun mewahyukan kpdnya untuk melaksanakan satu misi penting sebelum menutup mata di dunia fana ini. SATU MISI TERAHASIA yg hanya terungkap dalam munuskrip kuno yg dicari-cari, yang tersembunyi ………….“Jika itu yg Allah swt perintahkan kpd ayahanda, kami sanggup melaksanakan, semoga Allah swt memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih sayangNya”

Nabi Ibrahim tersentak dari lamunannya takkala mendengar seorang anaknya berkata demikian. Lega hati nb Ibrahim demi mendengar kata2 anak2nya, satu persatu menyatakan KESANGGUPANNYA melaksanakan perintah Allah swt, maka Nb Ibrahim pun bangkit dari tempat duduknya. Beliau kelihatan MENGAMBIL SESUATU …… anak2nya berpandangan satu sama lainnya. APA YG INGIN DILAKUKAN OLEH AYAHNDA MEREKA?

“Abraham left everything he owned to Isaac.But while he was still living, he gave gifts to the sons of his wife and sent them away from his son Isaac to the land of the east” (Genesis 25:5-6)

Nabi Ibrahim pun MEMBERIKAN SESUATU yg amat BERHARGA kepada anak2nya, SESUATU YG MENJADI RAHASIA KPD KETURUNAN KETURAH. KUNCI-KUNCI RAHASIA PERMATA-EMAS atau MEWARISKAN PUSAKA (KERIS) juga sebagai tanda menunjukan mrk adalah keturunan nb Ibrahim “patriach” bertaraf rasul yg bergelar kekasih Allah swt.

RAHASIA YG DICARI-CARI DIBURU DAN DI IDAM2KAN KAWAN DAN LAWAN.Musarar Jayabaya (asmarandana) no.10. Ecis wesi udharati, ing tembe ana maulana, pan cucu rasul jatine, alunga mring tanah jawa, nggawa ecis punika, kinarya dhuwung puniku, dadi punden bekel jawa”(sejata pusaka keris berguna untuk mengatasi masalah, kelak kemudian hari ada maulana, masih cucu rasul yg mengembara sampai ke pulau jawa membawa pusaka tsb kelak menjadi cikal bakal tanah jawa)“…sent them away from his son Isaac to the land of the east.” (Genesis 25:6 New International Version)maka mereka anak2 Keturah bergerak ke arah timur … melintasi padang pasir dan kota-kota Akkadia-Babilon, di suatu tempat mereka pun berhenti dan membincangkan sesuatu, melaksanakan perintah Allah swt yg diwariskan oleh ayahnda mereka dibaca kembali satu persatu. mereka pun berdiskusi dan kelihatannya mereka berpencar menjadi dua.Diatas adalah petikan dari kitab kejadian dan kitab injil yg merupakan penyimpanan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yg berkerak ke timur dunia bagi pengembangan keturunan manusia seperti yg diperintahkan Allah swt.

Bangsa terahasia inilah yg merupakan PEMEGANG RAHASIA AKHIR JAMAN, SEKALIGUS YG MENJADI SUMBER ALTER TERAHASIA BANGSA MISTERI.

Baca lagi di:

https://www.facebook.com/vallkill.xaragon/videos/2461201843950162/

https://www.facebook.com/nir.lbj/videos/1868882936541225/

https://www.facebook.com/vallkill.xaragon/videos/2461201843950162/

https://www.facebook.com/zuraidaanim/videos/1962770363759385/

https://www.facebook.com/watch/?v=174773413332309

https://www.facebook.com/watch/?v=347519089638107

https://www.facebook.com/watch/?v=332739441289154

https://www.facebook.com/wankama.wanabas/videos/3446402802060123/

https://www.facebook.com/watch/?v=10153737440635432

https://www.facebook.com/mohd.adli.1656/videos/3297536886927472/

https://www.facebook.com/watch/?v=285695338735754

https://www.facebook.com/watch/?v=2232630273692632

https://www.facebook.com/supyanukm/posts/2772018046186984

••PEMAPARAN SEMULA TULISAN DENGAN IZIN PENULIS ASAL ••

***Setelah saya cantumkan beberapa CEBISAN puzzle, baru LEBIH MULA nampak GAMBAR SEBENAR.

***Panjang berjela-jela tulisan kali ini…tetapi kena baca dan hadam la……membaca kan jambatan ILMU…

Setelah saya menonton, meneliti, membaca dan mengkaji pelbagai tulisan dan pandangan, saya sebenarnya sudah MENUJU kepada SATU KESIMPULAN yang amat menakutkan. Biar saya beri KESIMPULAN itu terlebih dahulu supaya ramai yang membaca ARTIKEL ini TIDAK TERTUNGGU-TUNGGU. Terutamanya YANG MALAS membaca, jenis suka BACA TAJUK sahaja dan perenggan PERTAMA, maka silakan ambil saja KESIMPULAN ini.

BAHAGIAN PERTAMA. Saya MENYIMPULKAN yang sebenarnya “Kita semua telah cukup lama mematuhi arahan KERAJAAN untuk duduk di rumah untuk memutuskan rantaian covid-19 ini. Kes covid-19 ini di Malaysia telah menurun ke 2 angka. Kadar kematian di Malaysia cuma 1.7% berbanding dengan kematian di seluruh dunia iaitu 7%. Kita sebenarnya TIDAK NAMPAK atau SENGAJA DISEKAT UNTUK NAMPAK perkara yang LEBIH BESAR daripada BAHAYA COVID-19 iaitu K€M@TIAN atau KESENGSARAAN yang TELAH, SEDANG DAN AKAN BERLAKU akibat kesan-kesan PKP atau PARTIAL L0CKD0WN atau TOTAL L0CKD0WN itu sendiri, bukan akibat covid-19 sangat pun. Dan bila ini BERLAKU, ianya adalah B@H@YA SEBENAR ataupun KERUGIAN SEBENAR kepada NEGARA dan DUNIA. Covid-19 sebenarnya hanya suatu ALAT oleh pihak-pihak tertentu demi mencapai DUA AGENDA jahat mereka yang LEBIH BESAR iaitu MENGAWALATUR p0pulasi manusia seluruh dunia dengan menyekat segala K€B€BASAN HIDUP DAN KESTABILAN EKONOMI yang kita kecapi selama ini.

AGENDA yang kedua ialah membuat K€UNTUNGAN B€SAR-BESARAN selepas fasa-fasa PKP ataupun L0CKD0WN ini atas nama PERUBATAN DAN KESIHATAN menurut ACUAN mereka. KEDUA-DUA agenda utama mereka ini akan BERJAYA dicapai setelah mereka BERJAYA menjadikan COVID-19 ini sepertinya BENDA YANG AMAT M€NAKUTKAN, PALING M€RB@H@YA dan PALING M€M@TIKAN di dunia. Mereka TELAH BERJAYA menanamkan ke dalam fikiran setiap kita kita ini melalui PIHAK TERTENTU DAN M€DIA S0SIAL yang COVID-19 ini TERAMAT M€RB@H@YA dan HANYA BOLEH dicegah melalui S0CI@L DIST@NCING, CUCI TANGAN, PAKAI M@SK, JAGA KEBERSIHAN DIRI dan B€RKU€RUNG DALAM RUMAH. Sebenarnya MEREKA berjaya melupakan kita semua dan menjauhkan kita semua daripada PENJAGAAN KEKU@TAN IMUN1T1 BADAN kita sendiri. Ini adalah BASIC SCIENCE sahaja.

Jika IMUN1T1 BADAN atau ANT1BOD1 kita semua pada TAHAP TERTINGGI @ OPTIMUM, covid-19, covid-20, covid-28 dan apa apa jenis covid pun BUKANLAH ANC@MAN besar pun. Silap mata atau P€N1PUAN tahap dewa yang mereka buat ke atas kita kita semua ialah (1) KAEDAH DI@GN0SIS COVID-19 yang sebenarnya LANGSUNG T1D@K T€PAT DAN TIDAK BOLEH DITERIMA oleh saintis dan pakar perubatan yang JUJUR; (2) MAJORITI K€M@TIAN yang TIDAK DAPAT D1BUKT1KAN 100% berpunca daripada virus covid-19.

Majoriti kes kematian ini adalah mereka yang BERP€NYAKIT KR0NIK. Seperti mana yang kita ketahui, pesakit kronik misalnya k€ncing m@nis memang MUDAH TERDEDAH KEPADA J@NGK1TAN KUMAN yang boleh membawa M@UT. Asal sahaja pesakit kronik yang “kononnya” dijangkiti covid-19 ini M@TI, ianya TERUS disahkan sebagai M@TI AKIBAT COVID-19 dan dimasukkan ke dalam STATISTIK k€m@tian akibat covid-19. Padahal sebenarnya TIDAK SEMUDAH itu untuk mengesahkan. Para doktor lebih arif mengenai ini. Saya tutup KESIMPULAN saya ini dengan SATU SOALAN BESAR iaitu APAKAH KITA MASIH MAHU BERKU€RUNG DALAM RUMAH DENGAN MENJAGA SEGALA SARANAN-SARANAN KERAJAAN YANG TELAH KITA AMALKAN SELAMA INI SEHINGGA BERTAMBAH STR€SS, GEMUK DAN MUR€UNG @ INGIN BEBAS BERGERAK, BELAJAR, BERBISNES DAN BEKERJA SEPERTI BIASA DENGAN MENGAMALKAN SEGALA SARANAN KERAJAAN BILA BERADA DI LUAR RUMAH + AMALAN-AMALAN MAKANAN, PEMAKANAN, AKTIVITI SUKAN/ KECERGASAN DAN PERUB@TAN AL@MI DENGAN TUJUAN UTAMA MEMELIHARA 1MUN1T1 BADAN PADA TAHAP OPTIMUM? Saya YAKIN, tuan/puan yang BIJAK BISTARI sudah ada JAWAPANNYA. Nyatakan JAWAPAN TUAN/PUAN itu di FB, WHATSAPP DAN INSTAGRAM masing-masing supaya JELAS mesej ini kepada pihak KERAJAAN kita yang PRIHATIN.”

BAHAGIAN KEDUA. Dalam bahagian ini dan perenggan-perenggan seterusnya saya AKAN menjawab dan memberikan ANALISA FIKIRAN LOGIKA SAYA/BAHAN-BAHAN BUKTI/RUJUKAN untuk menjawab kenapa KESIMPULAN saya di atas adalah sedemikian rupa. PERTAMANYA, kenapa saya kata COVID-19 ini TIDAKLAH terlalu m€rbah@ya untuk kita rakyat Malaysia? Hanya 1.7% kem@tian ataupun 103 kem@tian setelah sekitar 3 bulan pandemik ini berlaku. Penyakit T1B1 sahaja membunuh sekitar 2500 orang setahun di Malaysia. Dan inipun sudah ada bantuan V@KS1NASI. Ianya menunjukkan TIBI berganda-ganda lebih merbahaya walaupun sudah ada v@ksin. Kenapa kita TIDAK TAKUT dan JALANI PKP sejak dulu untuk TIBI berbanding covid-19 ini? Dan 1.7% itu pun MAJORITI adalah golongan yang sudah SEDIA berisiko tinggi iaitu yg ada peny@kit kr0nik. Angka 1.7% ini pun sebenarnya AMAT MERAGUKAN jika ianya disahkan sebenar-benarnya M@T1 akibat covid-19.

Analogi mudah untuk ini. “Seseorang yang stress dan murung dengan niat ingin membu€nuh diri telah panjat bangunan dan berdiri di puncak bangunan tersebut dengan TEKAD dan NIAT untuk membu€nuh diri. Orang ini adalah orang yang BERISIKO TINGGI untuk M@T1. Lambat laun ia akan TERJUN BANGUNAN tinggi tersebut untuk M@T1 jika tiada yang berjaya pujuk dan bantu dia untuk turun semula dan bantu rawat kemurungan dialaminya. Ceritanya dia akan M@T1 bila sudah sampai AJ@LNYA melalui asbab TERJUN BANGUNAN TINGGI. Tetapi TIBA-TIBA ada ORANG LAIN yang datang MENOLAKNYA dari belakang dan dia telah dengan SEGERA jatuh bagunan tersebut dan M@T1.

Persoalannya, adakah dia m@ti akibat DITOLAK oleh ORANG di belakangnya itu atau m@ti akibat STRESS DAN KEMURUNGAN yang dialaminya? Kalau ORANG DI BELAKANG adalah JAWAPANNYA, sudah pasti PENGESAHAN punca kem@tian adalah SALAH. Kalau STRESS DAN KEMURUNGAN adalah JAWAPAN, ini lebih LOGIK dan BOLEH DIPERCAYAI.” Cuma apa-apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang, semuanya memberikan JAWAPAN orang yang di belakang menjadi PUNCA kem@tian. Dalam istilah mudahnya, virus covid-19 adalah PUNCA kem@tian, bukannya PENY@KIT KR0NIK yang sedia ada.

Saja saya hendak beritahu juga yang STATISTIK kem@tian tahunan di USA akibat peny@kit kr0nik (k@nser, masalah jantung, k€ncing manis etc.) ialah sekitar 1.7 juta orang yer. Manalah tau ada yang akan cakap pasal COVID-19 betul-betul BERB@H@YA kerana telah membu€nuh lebih daripada 60 ribu orang di USA setakat tulisan ini dibuat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5876976/

Kem@tian juga boleh jadi berpunca daripada salah menjalankan prosedur rawatan termasuklah menggunakan VENT1LATOR bukan pada tempatnya ke atas m@ngsa “covid-19”:

https://m.facebook.com/story.php…

BAHAGIAN KETIGA. Dalam bahagian ini jawapan kepada kenapa saya katakan MASALAH SEBENAR iaitu KEM@TIAN dan KESENGSARAAN LAIN pada SKALA yang lebih BESAR adalah akibat PENGANGGURAN/HILANG MATA PENCARIAN, STRESS, KETAKUTAN dan L0CKD0WN itu sendiri yang telah berlaku semasa dan akan berlaku selepas PKP atau L0CKD0WN ini berbanding KEM@TIAN akibat COVID-19. Sila amati gambar ICEBERG yang dilampirkan dalam posting ini. Itulah JAWAPAN sebenarnya kepada keyakinan saya seperti di atas.

BAHAGIAN KEEMPAT. Modus operandi dengan MENAKUT-NAKUTKAN, MEM0MOK-M0MOKKAN atau FE@R M0NG€RING telah dijalankan dengan jayanya oleh pihak pihak tertentu demi mencapai DUA AGENDA j@h@t mereka. BG and The Gang adalah salah satu PIHAK yang telah dapat dikenalpasti peranan dan tangan-tangan GHAIB dan J@H@T mereka:

https://m.facebook.com/story.php…

BAHAGIAN KELIMA. Saya dah berulang-ulang kali TEKANKAN dan cuba YAKINKAN semua pihak yang KITA sebenarnya telah DIPESONGKAN daripada BASIC SCIENCE iaitu 1MUN1T1 TUBUH BADAN KITA ialah RAJA dan merupakan JALAN PENYELESAIAN UTAMA lagi PRAKTIKAL untuk menangani COVID-19 dan sebarang PANDEMIK LAIN secara TUNTAS. Usaha-usaha seperti JAGA KEBERSIHAN, PAKAI M@SK, HAND SAN1T1ZER, dan S0CIAL DISTANCING itu adalah NOMBOR DUA setelah 1mun1t1 badan, dan TETAP BAGUS diamalkan. Yang TAK BAGUS ialah PKP/ L0CKD0WN terlalu lama. Apa-apa sahaja kaedah ALAMI yang boleh mempertahankan 1MUN1T1 TUBUH BADAN kita pada TAHAP OPTIMUM @ TERBAIK bolehlah dibuat SEGERA. Ini cadangan-cadangan saya sebelum ini:

1. 1muniti Badan is The King

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207204615951029&id=1752236644

2. Amalan-amalan dari sudut pemakanan dan perubatan natur0pati untuk optimumkan 1mun1ti badan

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206983295618159&id=1752236644

3. Cadangan solusi lebih lengkap dalam perubatan natur0pati utk tangani sebarang jangkitan wabak dengan berkesan

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207109561174719&id=1752236644

PERENGGAN KEENAM. Ujian untuk di@gn0sis COVID-19 yang telah ditolak oleh ramai para doktor pakar dan saintis. Ianya berasaskan RNA dan rtPCR, dan ini bukanlah t€pat untuk covid-19. Segala jenis virus yg ada RNA termasuk virus sel€sema biasa pun MEMUNGKINKAN akan dikesan sebagai POSITIF kalau dilakukan ujian saringan covid-19. AW@S kalau kita dalam keadaan sel€sema biasa dan menjalani saringan covid-19. Sila baca tulisan Muharam Ad Dari ini saya sertakan LINK dan COPY PASTE dari posting beliau dalam grup Masyarakat Kena Tahu:

https://m.facebook.com/groups/896874157091838?view=permalink&id=2787406668038568

” PL@Ndemic P@NIC TH€0RY
by:
1. Dr Andrew Kaufman. MIT Colleague. MD Medical University of South Carolina
1. Dr Mohammad Iqbal Adil. Consultant Surgeon NHS, U.K.
2. Dr. Shiva Ayyadurai, MIT PhD Biological Engineering
3. , Dr. Cameron Kyle-Sidell MD. Maimonides Medical Center NYC
4. Dr. Rashid A. Buttar. Former Director of U.S Army Emergency Medicine.
5. Professor Stephen Bustin. Author of A-Z of Quantitative PCR
6. Dr. David Rasnick, bio-chemist, protease developer, founder of an EM lab called Viral Forensics.
7. David Crowe. President of the think-tank Rethinking AIDS.
8. Dr Thomas Cowan MD Vice President Physicians’ Association for Anthroposophic Medicine.

2020. SELURUH PETA DUNIA MENGALAMI KEKELIRUAN DALAM SKALA MEGA APABILA PERCAYA UJIAN RN@ ADALAH UNTUK MENGESAN VIRUS.

50 tahun terakhir, 7.8 billion manusia telah survive segala bentuk epidemik dan pandemik tanpa perlu planet bumi disejukbekukan (l0ckd0wn). Malahan pandemik terakhir H1N1 pada tahun 2009 mengikut data CDC masih mendahului Covid-19 iaitu 151700-575400 kem@tian serta 60.8 juta jumlah jangkitan. Begitu juga 1968 HONG KONG FLU, 2003-SARS-CoV 2012-MERS-CoV dan 2014-EBOLA, dengan hanya protokol wabak seperti kuarantin hospital, preskripsi doktor, serta bantuan tercanggih sistem kompleks imun manusia, wabak dapat di atasi.

Kerisauan “W0rldwide L0ckd0wn” tercetus di kalangan sesetengah masyarakat dunia yang mengatakan ia bukan sahaja memutuskan rantaian Covid-19 yang masih lagi kabur, malahan yang lagi berat dan penting ianya boleh memutuskan sepenuhnya ekonomi dunia, sistem pendidikan, memutuskan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta terutama memutuskan rahmat manusia dengan PENCIPTA.

Angka hari ini, 26.04.2020 John Hopkins University of Medicine menunjukkan 2898082 jumlah jangkitan dan 203025 kematian melibatkan 185 negara.
Bagi ilmuan di atas, semua terjadi adalah “m@gic trick” untuk menimbulkan P@NIK yang di rancang bertahun-tahun oleh para globalist samada:

WHO (World H0@x Organization)
CDC (Center For Disease Control and Prevention)
Bi11 and Mel1nda G@tes F0undation
Wuhan Institute of Virology
CL1NTON F0UNDATION
B1G PH@RM@
Ch@n Zuck€rb€rg 1nitiative

Tanpa sesiapa tahu apa agenda besar tersembunyi mereka.
Persoalan lain yang perlu di fikirkan:

– Berapa nilai angka jangkitan dan kem@tian disebabkan penyakit lain di masukkan dalam data covid-19?
– Tanpa pandemik, di hari-hari normal, berapakah jumlah kem@tian setiap hari di seluruh dunia? perkecilkan skala ke setiap negara?
– Jumlah kem@tian berpunca selsema@flu di seluruh dunia setiap tahun mengikut WHO adalah 290000-650000 orang.

Bagi mereka lagi, panik angka yang tidak berasas serta menggila ini dipicu dan di mangkinkan oleh 2 SEBAB.

1) Mempersoalkan penggunaan serta peratus ketepatan test kit covid-19 iaitu rt-P{R (reverse transcriptase-polymerase chain reaction) ciptaan Biochemist Kary B. Mu11is yang dicipta sejak 1983, berdasarkan fakta:

a) Virus covid-19 tidak pernah di isolated dan di purified sejak disember 2019 sebagai marker kepada rt-P{R.
tidak melepasi standard serta tidak memenuhi kriteria
K0ch’s P0stulate’s.

b) Mengambil kira covid-19 adalah virus RNA. rt-P{R mengesan componen RNA di dalam rongga hidung dan calitan tekak pesakit sekiranya ada sebagai positif. Tetapi EX0S0ME iaitu mekanisme sistem pertahanan badan semulajadi manusia ketika melawan penyakit juga ada RN@ dan banyak ditemui pada paru paru ketika berdepan apa apa penyakit. Begitu juga komponen RN@ lain di dalam rongga paru-paru.

c) Sens1tiviti rt-P{R adalah tinggi bergantung kepada jumlah Ct (serial cycle threshold). D@vid Cr0we sebagai contoh menyatakan 50 cycle akan membawa kepada hasil semua positif. 20 cycle semua akan negatif. Sens1tiviti ini akan ada menyebabkan ujian positif ke negatif serta positif semula dan sebaliknya. Satu kajian klinikal di Austria menunjukkan semakin banyak ujian di lakukan semakin banyak kes positif ditemui.

d) K@ry B Mu11is pencipta rt-P{R sendiri tidak menyarankan alat ini untuk ujian penyakit kerana penemuan hebat alat ini adalah untuk teknik mereplikasi DNA dan bukannya alat binari, positif atau negatif.

e) Dr Andrew Kaufman menyatakan kemungkinan rt-P{R mendapat hasil yang salah adalah 80%. Wang Chen Presiden Chinese Academy of Medical Science meletakkan 30%-50% ketepatan.

2. Adakah covid-19 menyebabkan pneumonia dan sindrom distress pernafasan akut (ARDS)? atau dunia sedang berdepan pandemik berlainan dan memerlukan protokol baru merawat pesakit.

PENUTUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

Maksudnya : “Dan mereka merancang (tipu daya), Allah juga merancang (membalas tipu daya), dan Allah sebaik-baik perancang (membalas tipu daya).”
(Surah Ali `Imraan : ayat 54)

SALAM 03 RAMADHAN AL-MUBARAK 1441

References:
https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf

https://uncoverdc.com/…/was-the-covid-19-test-meant-to-det…/

https://www.jtrue.com/av/zoom_0.pptx

https://infectiousmyth.podbean.com/e/the-infectious-myth-s…/

https://www.cdc.gov/…/pandemic-reso…/2009-h1n1-pandemic.html

https://www.who.int/…/fact-shee…/detail/influenza-(seasonal)

Dr Mohammad iqbal adil
https://youtu.be/5KL6HGNK2Wo

Kary B. Mullis
https://youtu.be/dL3cAS3YUKM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172096/…

Dr Andrew Kaufman
https://youtu.be/0YvNRno-JB8

Dr Cameron Kyle Sidell
https://youtu.be/k9GYTc53r2o

Dr Rashid Buttar
https://youtu.be/WGbYHJcMbz8

Dr Shiva Ayyadurai
https://youtu.be/f1LA2aCYpnI

Respiratory Therapist
https://youtu.be/tQrODhnzwI8

Dr Thomas Cowan
https://youtu.be/Ho0cdFifrYE ”

PERENGGAN KETUJUH. Akhir kata, bacalah bait demi bait tulisan ini dengan hati dan fikiran terbuka untuk cuba memahami ISI KANDUNGAN yang cuba disampaikan. Penulis hanya menulis dengan niat untuk buat kita semua berfikir dan bertindak dengan BIJAK. Tulisan ini mungkin ada cacat cela dan salah silapnya. Tidak semestinya tuan/puan para pembaca BERSETUJU dengan saya. Sekurang-kurangnya saya sudah cuba yang TERBAIK untuk menyampaikan suatu yang mungkin agak melawan arus dan di luar kotak pemikiran ramai orang. Dan ini pun berdasarkan analisa fikiran logik saya bersandarkan pemahaman ke atas apa-apa yang saya perhatikan, tonton, baca dan rujuk serta berdasarkan ILMU ASAS yang saya ada, juga dengan pengalaman praktikal menangani pelbagai kes jangkitan di pusat rawatan naturopati.

Wallahu A’lam.

Nukilan:
Prof. Madya Dr. Mohd Rosni Bin Sulaiman
Pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan UMS

Merangkap

Perunding Perubatan Naturopati di D’Sakinah Holistic Therapy Center Alamesra Kota Kinabalu Sabah
Hp: 0198620380
www.dsakinah.com

” Semua penyakit ada PENAWAR kecuali M@TI dan TUA. Kami membantu merawat pelbagai penyakit dan masalah yang dideritai sehingga sembuh dengan izinNya seiring dengan rawatan perubatan utama yang diambil di hospital dan klinik. Inilah reputasi kami. Tubuh badan yang sihat dapat membantu dalam mendapatkan KESEMPURNAAN dalam BERIBADAH”

Whatsapp/Telegram/Call/SMS kami untuk sebarang pertanyaan atau temujanji SEGERA…0198620380 (Dr. Rosni)

Penafian: Segala perkongsian yang diberikan ialah hanyalah bersifat akademik yang bertujuan untuk perkongsian ilmu dan pengalaman semata-mata. Ianya bukanlah bertujuan untuk mengiklankan sesuatu yang bertentangan dengan Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari dan juga Garis Panduan Pengiklanan Ubat dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam yang telah digubal bagi melengkapkan peruntukan Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Ubatan homeo-naturopati hanya dibenarkan ambil setelah menjalani sesi konsultasi secara online/offline dengan pihak kami. Segala yang berlaku samada kesan baik atau buruk ke atas mana-mana individu yang berpunca daripada maklumat yang diberikan dalam laman sesawang ataupun FB ini adalah atas kesedaran dan tanggungjawab individu itu sepenuhnya.

47 tahun berlalu…..tahun 2020 bertemu

Salah satu hari yang menggembirakan dalam hidup ini ialah apabila bertemu dengan kawan-kawan sekolah rendah dulu. Seorang sahabat yg selalu menjadi penyambung silaturrahim telah menemukan kawan-kawan satu angakatan 1968-1973 dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Lelaki) Jalan Raja Muda (Princess Road) Kg Baru. Berikut adalah senarai nama dalam ingatannya yang disebut dalam Whatsapp Group baru kami. Diharapkan jika ada dalam kalangan tuan/puan kenal nama-nama di bawah ini, boleh tolong tag mereka. Terima kasih.

1. Khairudin Abdullah (dato keramat)
2. Supyan Hussin (datok keramat)
3. Ahmad Zaki Abu Bakar (arwah) anak bilal masjid
4. Azman Sharif (kg boyan)
5. Rashidi Salim (raja muda musa)
6. Azmi Sohod (raja muda musa)
7. Hatmin Haya Haya (kg boyan)
8. Acry Sani Abdullah Sani (kg baru)
9. Roslan Sharif (datok keramat)
10. Ashar Othman (jln raja muda)
11. Reduan Jali (jln raja muda)
12. Abd Rahim Pagi (simpang flat)
13. Nasaruddin Hashim (simpang flat)
14. Azmi Sidek (sg baru)
15. Abd Rahman Md Noor (sg baru)
16. Rafaie (flat pekeliling, arwah)
17. Idris Khalid (sg baru)
18. Idris Omar (kg baru)
19. Samri Katan (arwah) sg baru
20. Shamsuri (arwah) sg baru
21. Sukri Karto (sg baru)
22. Redzuan (drama) jln hale
23. Adam (hospital)
24. Mansor (hospital)
25. Yusof (hospital)
26. Asmawi kg (boyan)
27. Jasni (kg boyan)
28. Arifshah Ariffin (jln raja mahmud)
29. Zulkifli Alias (kg pindah)
30. Fajar Tamrin (arwah) kg pindah
31. Firhat Baharuddin (arwah) datok keramat
32. Mohd Nor Tahir (flat pekeliling)
33. Ariff Abu Kassim (ampang)
34. Agus Salim Saibi (raja muda musa kg baru)

Antara nama-nama guru yg masih dalam ingatan saya ialah Cikgu Halim, Cikgu Osman (botak) Cikgu Ismail (pendek), Cikgu Halimah, Cikgu Shamsiah, Cikgu Rohani, Cikgu Salim Supardi, Cikgu Megat, Ustaz Hambali Abdul Razak, Cikgu Sulong, Cikgu Periasamy, Cikgu Rosnani…….mungkin ada nama2 lain yang kawan2 boleh tambah ,,,,,Cikgu Shamsiah sudah usia 89 tahun masih hidup tapi uzur sekarang.

Sekolah Kebangsaan Jenis Kebangsaan (Lelaki) Jalan Raja Muda telah dibina pada tahun 1938. Sekolah ini dibuka mulai tahun 1939. Di awal penubuhannya, ia dikenali sebagai Princess Road School. Sekolah ini dijadikan dua sesi persekolahan, iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Raja Muda 1 dan Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Raja Muda 2. Sekitar awal 80an sekolah ini telah digabungkan dengan Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda (Inggeris) yang bertempat sebelah Masjid Pakistan Chow Kit Road, dan pelajarnya terdiri dari pelajar lelaki dan perempuan. Maka nama baru sekolah campuran telah ditukar nama kepada Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda. KL.

Sebelum dua sekolah ini digabungkan, pada tahun 1976 dan 1977 sekolah lelaki ini ini telah dijadikan Maktab Perguruan Harian Ibukota, Kuala Lumpur. Akan tetapi, Maktab Perguruan ini hanya berusia 2 tahun sahaja kerana selepas itu maktab ini telah dijadikan sebagai sekolah semula.

Mulai tahun 1996, sekolah ini telah digabungkan menjadi sekolah satu sesi sahaja, seperti yang dikenali kini, iaitu Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda. Pada tahun itu juga, Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda telah dinaik taraf buat pertama kalinya dengan penambahan sebuah bangunan baru, kantin, makmal komputer dan dewan terbuka.

Pada tahun 2009 pula, sekali lagi sekolah ini telah dinaik taraf dengan penambahan dua bangunan baru 4 tingkat. Kini Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda lebih besar dan indah dengan mempunyai 6 blok iaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E dan Blok F. Sesungguhnya, Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda ini terlalu banyak jasanya kerana telah melahirkan ramai tokoh terkenal tanahair kita.

 

Supyan FB 29/4/20

BIJAK KAEDAH MATEMATIK Nabi Muhammad s.a.w. walupun baginda buta huruf. Antara JARI dan MANIK.

Masa saya kanak-kanak sekolah rendah dulu, ketika di masjid saya nampak orang2 tua mengerak dan mengetuk jari2 semasa berzikir selepas solat. Mula2 saya tak faham, tapi selepas bertanya pada ibu baru tahu, barulah saya tahu bahawa ia adalah kaedah matematik mengira bilangan sebutan zikir. Kita berzikir Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x
dan Allahuakbar 33x = jumlah 99 kali.

Pada setiap jari kita ada 3 bahagian, kecuali ibu jari ada dua bahagian yg dipisahkan oleh garisan pada jari. Jadi setiap satu itu boleh diberikan nombor, maka mudah untuk kita mengira. Sebelum itu saya cuma guna 10 jari untuk mengira, tetapi selepas itu dah boleh gunakan setiap bahagian pada setiap jari untuk mengira.

Ada orang gunakan manik yg diikat menjadi “tasbih” sebagai satu satu alat untuk mengira bacaan zikir, Maka jadilah ia satu perniagaan manik sehingga orang China bukan Islam juga menghasilkan manik untuk ‘tasbih” orang Islam. Ada juga manik yang dibuat dari tulang babi tanpa orang Islam sedari.

Orang Hindu dan Buddha juga gunakan manik-manik itu untuk alat ritual mereka. Orang Kristian juga tidak ketinggalan menggunakan manik-manik sebagai alat ritual. Tak mengapalah kalau ada orang Islam nak gunakan manik sebagi alat untuk mengira bilangan zikirnya. Cuma terpaksalah bawa manik bila hendak bezikir.

Hari ini sudah ada” zikir counter” secara mekanikal yang tidak gunakan bateri, tapi saiznya agak besar dan berat untuk dibawa ke hulu hilir. Di zaman moden ini, ada “digital zikir counter” pula yang menggunakan bateri. Kelebihan penggunaan teknologi digital ini ialah ketepatan bilangan yang dibuat dan membantu kita membuat keputusan dengan lebih mudah.

Apa pun kita lihat bagaimana Rasulullah melakukan teknik zikir

Teknik zikiryang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitung dengan jari dan bukan dengan bantuan alat, seperti kerikil atau tasbih.

Dari Abdullah ibn Amr ibn radhiyallahu ‘anhuma, dia menceritakan,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده

“Saya lihat, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengira zikirnya dengan tangannya.” (HR 6498 dan dihakimi oleh Syuaib Al-Arnauth).

Kemudian dari seorang sahabat perempuan, Yusairah radhiyallahu ‘anha, dia berkata,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihatkan kami (para sahabat wanita),

يا نساء المؤمنين, عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس, ولا تغفلن فتنسين الرحمة, واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات

“Wahai para wanita mukminah, kalian harus rajin bertasbih, bertahlil, mensucikan nama Allah. Janganlah kalian lalai, sehingga melupakan rahmat. Hitunglah dengan jari-jari kalian, karena semua jari itu akan ditanya dan diminta untuk bicara.” (HR. Ahmad 27089, Abu Daud 1501, Turmudzi 3583, dan sanadnya dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnauth dan Al-Albani).

Sebagai kesimpulan , zikir dengan tangan kanan hukumnya dianjurkan, meskipun boleh berdzikir dengan kedua tangan dibolehkan. Keraa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam suka menggunakan anggota badan yang kanan untuk hal yang baik. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu ‘anha,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam suka memberikan keutamaan pada bagian kanan ketika memakai sandal, menyikat rambut, memurnikan, dan dalam segala urusannya.” (HR. Bukhari 168). Dan menghitung dhikr adalah hal yang baik, sehingga dilakukan dengan tangan kanan, lebih baik. (Lihat Fatwa Islam, tiada 139662).

Ambillah yang sunnah Nabi, dan amalkan sunnah Nabi. Tapi kalau hendak guna tasbih manik atau zikir counter pun tidak menjadi masalah besar, ia membantu memudahkan urusan kita berzikir. Ia bidaah hasanah, bidaah yang baik.

25 April 2020 FB

Sejak ada GPS antaranya termasuk WAZE, ada ungkapan baru dan kini boleh dijadikan simpulan bahasa Melayu baharu iaitu LORONG TIKUS, JALAN TIKUS ini yang mungkin dipinjam dari konsep MAZE ROAD dari bahasa Inggeris yang sudah lama digunakan..

Musim PKP Covid19 ini, ungkapan lorong tikus, jalan tikus sudah mula kerap disebut-sebut oleh pihak berkuasa.

Peribahasa dan simpulan bahasa yang sedia ada ialah:

1. Bagai tikus menaiki labu
2. Tikus hendak menampar kepala kucing
3. Dimakan tikus
4. Kucing pergi, tikus menari
5. Ditebuk tikus
6. Labu dikerobok tikus
7. Rupa harimau, hati tikus
8. Rumah terbakar, tikus habis ke luar
9. Seperti tikus masuk perangkap
10. Seperti tikus jatuh di beras
11. Seperti tikus masuk rumah
12. Marah akan tikus rengkiang dibakar
13. Seperti kucing dapat tikus

Peribahasa ke 13 ini mungkin tidak lagi berlaku di zaman moden ini kerana kucing tidak lagi makan tikus.

Kalau kita google “jalan tikus”, atau “lorong tikus”, kita jumpa laman yang menyebutnya seawal 2012.

Pada umumnya peribahasa atau simpulan terhasil berdasarkan pemerhatian harian oleh orang Melayu, lalu dijadikan perumpamaan, kiasan, dan bayangan sesuatu maksud. Cuma konotasi “Tikus” ini kebanyakannya adalah negatif. Berbanding dengan masyarakat Cina mengaggap “tikus” itu bagus hingga ada tahun tikus, dan Jepun menjadikan “tikus” sebagai ikon hero Ninja Master dalam filem Ninja Turtle, manakala orang Mexico-Amerika anggap “tikus” satu haiwan yang bijak yang selalu mengalahkan kucing dalam cerita katun Tom & Jerry. Apa pun Cina, Jepun, Mexico-Amerika tidak ada peribahasa mengenai tikus.

Supyan Hussin
25/4/2020

Salam jumaah mubarakah. Ramadan kareem bermula hari pertamanya dgn Jumaat. Sungguh bertuah. Sungguh barakah. Banyakkan solawat atas Nabi s.a.w.

Dalam maqasid syarIah atau ilmu sosiologi Islam dari perspektif pengurusan dan pentabiran masyarakat dan negara, khususnya dalam konteks covid19 ini, ada 5 keutamaan yg harus dijaga mengikut urutannya

1. Agama
2. Nyawa
3. Akal
4. Maruah, harga diri, keturunan
5. Harta

Tujuan besar PKP ialah menjaga no 2 iaitu kesihatan, keselamatan nyawa manusia tanpa menghalang orang untuk terus mengamalkan agama masing2. Jadi sama2lah berkorban, bersabar dan sentiasa memberi kerjasama kpd kerajaan untuk duduk rumah, kawal pergerakan keluar rumah untuk 2 bulan ini. Kalau kita selalu keluar setiap bulan selama kita hidup, apa salah kita korban dua bulan utk selamatkan nyawa manusia. Apabila no 1 dan no 2 selamat, no 3, 4, dan 5 selamat. No 3 juga selamat kerana hampir tiada org hilang akal mabuk memandu kereta melanggar dan membunuh org lain, tiada kes dadah yg bawa manusia hilang akal akibat PKP, tiada kes keganasan akibat kalah judi yg merosakkan akal, dan No 4 itu berjaya dipulihara kerana pergaulan bebas, clubbing, himpunan sosial, telah berkurangan, akhirnya no 5 harta benda awam tidak rosak akibat vandalisme, tidak banyak kereta rosak dan kemalangan jalanraya kerana PKP…itulah urutan kepentingan dalam maqasid syariah Islam.

Sebagai perbandingan dgn regim kerajaan Israel, China dan India, satu masa dulu Rusia juga, agama dan nyawa menjadi ancaman kpd rakyat dan dianggap tidak penting. Yg penting ialah harta, wang, kekayaan yg menentukan siapa yg berkuasa dlm dunia ini. Itulah Tuhan mereka. No 5 yg penting bagi mereka. Apabila no 5 menjadi keutamaan no 1, maka empat yg lain akan hancur. Itulah beza maqasid syariah Islam dengan maqasid bukan syariah Islam, yg menunjukkan maqasid syariah Islam adalah fitrah dan baik untuk semua manusia dan isi alam. Mudah2an Covid19 menjadi guru kepada kita untuk menjaga kepentingan 5 keutamaan ini mengikut urutannya dalam suasana hari ini. Solawat atas Nabi s.a.w. Stay home, stay safe, terima kasih.

24 April 2020 FB

Salam ramadhan kareem

Solat taraweeh bukan fardhu ‘ain dan bukan fardhu kifayah. Ia solat sunat sebelah malam yg digalakkan kerana yg melakukankannya akan mendapat ganjaran pahala berlipat ganda, dan tidak dibuat kerana paksaan atau ikut2an atau malu2an. Org mendirikan solat taraweeh kerana mencari keredhaan Allah dan membulatkan hati niat kerana Allah.

Mengikut seerah Nabawiyyah, di zaman Nabi s.a.w. tidak ada istilah solat taraweeh. Nabi s.a.w. tidak perkenalkan solat taraweeh. Tetapi pernah selepas solat isya dan sunat isya, Nabi s.a.w lakukan beberapa rakaat solat sunat pada hari pertama Ramadhan, dan ada sahabat yg nampak Nabi s.a.w. berbuat demikian.

Pada hari kedua Ramadhan, Nabi s.a.w. lakukan beberapa solat sunat lagi selepas isya, dan ada beberapa sahabat ikut dibelakang baginda. Makin ramai yg menunggu utk ikut di belakang baginda.

Pada hari ketiga, lalu Nabi s.a.w. merasa bimbang jika trend ini menjadi “wajib” pada mereka, lantas pada ketiga dan hari2 seterusnya Nabi s.a.w. tidak kelihatan di Masjid selepas solat sunat isya. Maka trend solat sunat secara jamaah itu tidak berterusan. Masing2 solat sendiri, ada yg balik sambung solat sunatb di rumah pada sebelah malam bertahajjud sebelum sahur. Ini yg afdal.

Tetapi di zaman khalifah Islam pertama syaidina Abu Bakar r.a. beliau menganjurkan solat taraweeh (solat sambil rehat) 8 rakaat + 3 witir secara berjamaah di Masjidil Haram.

Bila tiba zaman khalifah Islam kedua, syaidina Omar Al Khattab, yg berpusat di Madinah, meneruskan amalan solat sunat taraweeh tetapi dengan penambahan lagi 12 rakaat menjadikan ia 20 rakaat + 3 witir. Beliau anjurkan demikian atas alasan kalau solat di Masjidil Haram mendapat ganjaran yg beratus kali ganda, maka wajar kalau solat sunat taraweeh di Madinah digandakan bilangan rakaat agar menyamai ganjaran solat di Mekah.

Maka hingga hari ini kita beramal solat taraweeh 8 dan yang 20 rakaat. Hingga ada ahli qariah yg bertengkar hendak buat 8 atau 20.

Assyahid Hassan al Banna ketika berhadapan dengan penduduk Mesir yg bergaduh hingga bermasam muka kerana isu 8 atau 20 rakaat ini bertanya kepada mereka, apa hukum solat taraweeh? Mereka jawab, sunat. Ditanya lagi oleh As Syahid Hassan al Banna, apa hukum bergaduh sesama muslim hingga putus silaturrahim? Jawab mereka, haram. Lalu As syahid Hassan nemberitahu bertanya, bagaimana kita boleh lakukan perkara yg haram hanya kerana isu sunat iaitu isu cabang atau khilaf.

Dalam musim covid19 ini kita tidak dibenarkan solat taraweeh kerana darurat. Kita terimalah dengan hati terbuka. Dlm maqasid syariah, keutamaan pertama yg dijaga ialah agama, yg kedua ialah nyawa. Maka solat taraweeh adalah afdal di buat di rumah masing2 untuk kali ini bagi menjaga kepentingan nyawa bersama dalam komuniti kita.

Yg lebih afdal solat taraweeh ialah bersama ahli keluarga buat masa ini di rumah, solat ini bukan wajib 8 atau 20. Boleh buat 4 rakaat lepas isya, kemudian sambung sendirian sebelah malam sebelum sahur. Munajat dan solat tahajjud sendirian sebelum sahur itu lebih afdal lagi kerana kita lakukannyacdgn mujahadah sendirian satu sama satu dengan Allah. Inilah ujian keihlasan yg tinggi apabila kita melakukan amal yg baik tanpa diketahui orang lain tapi hanya diketahui oleh Allah dan penduduk langit.

Maka eloklah jadikan amalan bangun malam 60-90 minit sebelum sahur untuk lakukan solat malam, hendak dipanggil taraweeh atau tahajjud pun boleh, diiringi dengan solat taubat. Yang penting bukan bilangan rakaat solat itu tetapi keikhlasan kita melakukan solat itu ialah untuk mencari redha Allah agar kita mendapat rahmatNya.

Tetapi kita juga jangan lupa ganjaran pahala solat wajib di bulan Ramadhan ini digandakan 70 kali, manakala ganjaran pahala solat sunat termasuk solat taraweeh, solat sunat sebelum dan selepas solat waktu, solat tahajjud, dan apa jua solat sunat akan diberikan ganjaran pahala wajib. Jadi terserah pada diri masing2 dalam laksanakan amal ibadah sunat mengikut kemampuan diri masing2.

Moga Ramadhan kali ini lebih baik dari Ramadhan yg lalu. Aamiin.

Wallahualam

23 April 2020